Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.10-д заасны дагуу “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газрын Тусламж, үйлчилгээний багц, зохицуулалтын хэлтэст цахим хаяг /bodlogo_tuluvlult@emd.gov.mn/-аар эмийн мэдээлэл авах хүснэгтийн дагуу гарган ирүүлнэ үү.

Тогтоолын төсөл

 

Хавсралт 1

Хавсралт 2

Хавсралт 3

Хавсралт 4

Эмийн мэдээлэл авах хүснэгт