Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эмийн сангийн эрх шинээр олгоход бүрдүүлэх материалын жагсаалт

post-title

Үйл ажиллагааны чиглэл

Шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт

1

Эмийн сан

1.    Эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй үйлчлэх эмийн сангийн хүсэлт илгээх бүртгэлийг бөглөх

https://health.gov.mn/geree

2.    Албан бичиг /Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй эмээр үйлчлэх хүсэлт гаргах тухай/

3.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулбар хувь байж болно/

4.    Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /Хуулбар хувь байж болно/

5.    Эм зүйч болон эм найруулагчийн эм барих лиценз /Хуулбар хувь байж болно/

6.    Нийгмийн даатгалын НД-7, 8 маягт /сүүлийн 3 сар/

7.    ААНБ-ын дансны тодорхойлолт /харилцаж буй банкнаас авах/