Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Ёс зүйн дүрэм

# Нэр Төрөл Үзэх
1 Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай Ёс зүйн дүрэм Дэлгэрэнгүй