Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Диализын тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Гемодиализ Эмийн эмчилгээ Z49 125000 0 125000
2 Хэвлийн диализ Эмийн эмчилгээ Z49 55000 0 55000