Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Арьсний эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.8, Z50.9 700798 0 700798
2 Ахмадын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.3, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1624189 0 1624189
3 Гэмтэл, согогын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.2, Z50.3, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1538750 0 1538750
4 Дотрын эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.1, Z50.3, Z50.4, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1633842 0 1633842
5 Тархи, мэдрэлийн гаралтай сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.1, Z50.4, Z50.5, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1770500 0 1770500
6 Үе мөч, тулгуур эрхтэний сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1320426 0 1320426
7 Хавдрын дараах сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.1, Z50.7, Z50.8, Z50.9 737037 0 737037
8 Хүүхдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.1, Z50.4, Z50.6, Z50.7, Z50.8, Z50.9 1125486 0 1125486
9 Эх барих эмэгтэйчүүдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.1, Z50.7, Z50.8, Z50.9 841523 0 841523
10 Сэтгэцийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.2, Z50.3, Z50.7, Z50.8, Z50.9 832456 0 832456
11 Сувиллаас үзүүлэх сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.2, Z50.3, Z50.4, Z50.7, Z50.8, Z50.9 250000 0 250000
12 Сэргээн засахын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.2, Z50.3, Z50.7, Z50.8, Z50.9 20000 0 20000
13 Сэргээн засахын өдрийн эмчилгээ Дагнасан сэргээн засах Z50.0, Z50.2, Z50.3, Z50.7, Z50.8, Z50.9 150000 0 150000