Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хорт хавдрын хими, туяаны өдрийн эмчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээ Эмийн эмчилгээ Z51.1, Z51.2 450000 0 450000
2 Хорт хавдрын химийн өдрийн бай эмчилгээ Эмийн эмчилгээ Z51.1, Z51.2 4000000 0 4000000
3 Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ Энгийн туяа эмчилгээ Z51.0 66000 0 66000
4 Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ Шугаман хурдасгуурын аргаар хийх туяа эмчилгээ Z51.0 350000 0 350000