Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өндөр өртөгтэй оношлогоо, шинжилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ MRI оношилгоо A17+-A18, A81, A88-A89, C00-C14, C19-C21, C22, C25, C24, C32, C37, C40-C41, C44-C49, C53-C56, C51-C52, C57, C58, C60-C63, C69, C70-C72, C73-C80, C97, C81-C85, C91-C95, C88-C90, D25, D27, D33, D10-D13, D15-D18, D21, D26, D28-D29, D35, E22-E23, E32, G00-G09, G20, G35, G40-G41, G52-G59, G80-G83, G21-G23, D31-D32, D36-D37, G46*, G60-G73, G90-G99, I05-I09, I21-I22, I20, I23-I25, I40, I60-I62, I63, I64-I69, K60-K62, K74, K82-K83, K87*, M15-M19, M00-M03, M22-M25, M30-M36, M50-M51, M40-M49, M53, M54, M60-M63, M65-M68, M70-M79, M91-M94, N80, Q03, Q05, Q00-Q02, Q04, Q06-Q07, Q50-Q52, Q54-Q56, S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03, S06, T90-T98 245000 105000 350000
2 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ KT оношилгоо A15-A19, A40-A41, A31, B18, C00-C14, C18, C19-C21, C22, C25, C17, C23-C24, C26, C30-C34, C39, C37, C40-C41, C43, C44-C50, C53-C56, C51-C52, C57, C58, C60-C63, C67, C64-C66, C68, C69, C70-C72, C73-C80, C97, C81-C85, C91-C95, C88-C90, D06-D09, D25, D33, D00-D01, D02-D05, D14, D16-D18, D19, D20, D26, D30, D34-D36, D65, D73, G00-G09, G40-G41, G45, D31-D32, H65-H75, H80-H83, H90-H91, H92-H95, I05-I09, I21-I22, I20, I23-I25, I26, I30, I33, I38, I60-I62, I63, I64-I69, I70, I73, I74, I71-I72, I77-I79, I80-I82, I83, J12-J18, J20-J21, J32, J30, J33, J34, J40-J44, J47, J60-J65, J84-J94, J22, J66, J95-J99, K35-K38, K41-K46, K50-K51, K56, K57, K65-K67, K70, K73, K74, K72, K75-K77, K80-K81, K82-K83, K87*, K85-K86, M15-M19, M30-M36, M86, M87-M90, M91-M94, M95-M99, N20-N23, N25-N29, N31-N39, N70, N73-N75, N77*, N83, N82, N84-N85, N87-N90, N93, N96, N98-N99, O00,O85-O99, P22-P28, Q53, Q60-Q64, Q66, Q67-Q79, S02, S12, S22, S32, T08, S72, S42, S52, S62, S82, S92, T09,T02, T10, T12, S05, S06, S26-S27, S36-S37, S07-S08, S17-S18, S28, T15-T19, T79-T88, T90-T98 84000 36000 120000
3 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Дурангийн оношилгоо K20-K21, K25-K30, K22-K23, K31, K50-K51, K57, K55, K58-K59, K63, K74, M15-M19, Q38-Q40, Q42-Q45, T15-T19, T36-T50, T51-T65, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19-C21, C22, C23-C24, C32-C34, C40, C67, C64-C66, C68, C76-C80, C82-C85, K52, K71, D00-D01, D02-D16 42000 18000 60000
4 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Дурангийн ажилбар K20-K21, K25-K30, K22-K23, K31, K50-K51, K57, K55, K58-K59, K63, K74, M15-M19, Q38-Q40, Q42-Q45, T15-T19, T36-T50, T51-T65, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19-C21, C22, C23-C24, C32-C34, C40, C67, C64-C66, C68, C76-C80, C82-C85, K52, K71, D00-D01, D02-D16 105000 45000 150000
5 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Судсан дотуур хийгдэх оношилгооны ажилбар C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C32, C33, C34, C38, C39, C40, C45, C48, C49, C50, C53, C54, C56, C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C73, I21-I25, I26-I28, I50-I52, I60-I69, I70-I79, I80-I89, I95-I99, K74 455000 195000 650000
6 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Судасны бус ажилбар C32, C34, C38, C39, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C40, C50, C73, C64, C65, C66, C67, C68, C60, C61, C62, C63, C54, C56, C58, C53 224000 96000 320000
7 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Цөмийн оношилгоо C00-C97, M86, M88, E05, I21, I25, I26 84000 36000 120000
8 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Зүрхний ЭХО, Холтер зүрхний цахилгаан бичлэг I00-I99, Q20-Q28 35000 15000 50000
9 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Электромиографи R94, G10-G12, G35-G37, G50-G59, G60-G65, G71-G73 84000 36000 120000
10 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ Шинжилгээ A00-T98 56000 24000 80000