Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Өдрийн эмчилгээ Эмийн эмчилгээ A00-B99, C00-C26, C30-C41, C43-C58, C60-C85, C88, C90-C97, D10-D89, F00-F99, E00-E90, G00-G99, H00-H95, I00-I99, J00-J99, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, Q00-Q99, S00-T98 240000 0 240000