Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр