Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Хорт хавдрын болон бусад өвчний үеийн хөнгөвчлөх эмчилгээ, үйлчилгээ Эмийн эмчилгээ Z51.5 486023 0 486023