Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Телемедицин

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Телемедицин Онлайн оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөө I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, J46, R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R07, I48, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, R00.0, R00.1, R00.2, R01.0, R01.1, R01.2, T20-T25, T26-T28, T29-T32, T33-T35, T51-T65, T66-T78, T79, T80-T88, R02, R04.8, L03-L04, I60-I66, J43, J44, J45, J47, I50, I25.3, I25.4, R23, E10-E14, T36-T50, R30-R39, R50, S01.7, S02.0, S02.1, S06, S07, S08, S09, S11.7, S12, S13.3, S14, S15, S17, S18, S19.7, S24, S25, D26, S27, S28, S29, S31.7, S33, S34, S35, S36, S37, S38-S39, T00-T07, R09, R10-R19, R25-R29, K70.4, K71, K72, K74.4, K74.5, K74.6, K75.4, K76.6, K76.7, K81.0, K85, G40-G41, G43.2, G44.0, G45, G80-G83, N17-N18, R40-R46, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R64, R73, R74, A41.9, L89, J04-J05, J80, J81, J85, J86, J93-J94, J96, J98.1, J98.2, J98.3, Z51.4 50000 0 50000