Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Өвчний учир үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ A00-B99, C00-C26, C30-C41, C43-C58, C60-C85, C88, C90-C97, D10-D89, F00*-F99, E00-E90, G00-G99, H00-H95, I00-I99, J00-J99, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, Q00-Q99, S00-T98, P00-P96, O00-O99 53000 0 53000
2 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Амбулаториор хийгдэх мэс ажилбар H00-H22, H60-H95, J00-J02, J30-J39, L00-L30, L60, N61, N45, N47, S00-T98 25000 0 25000
3 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Өвчний учир үзлэг A00-B99, C00-C26, C30-C41, C43-C58, C60-C85, C88, C90-C97, D10-D89, F00*-F99, E00-E90, G00-G99, H00-H95, I00-I99, J00-J99, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, Q00-Q99, S00-T98, P00-P96, O00-O99 14000 0 14000
4 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нөхцөл байдал Z00.4, Z00.5, Z00.6, Z01, Z02.7, Z03, Z04, Z08, Z09, Z11, Z12, Z13, Z20, Z21, Z22, Z29, Z30, Z31, Z39, Z40, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z56, Z57, Z58, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65, Z70, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z72, Z73, Z75.1, Z75.2, Z75.3, Z76.0, Z76.5, Z89, Z92, Z93, Z94, Z95, Z96, Z97, Z99, Z02.0 16000 0 16000
5 Шүдний тусламж, үйлчилгээ Шүд амны хөндийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ K00-K14 45000 0 45000
6 Хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын багц Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z32-Z34 342000 0 342000
7 Эрсдэлтэй жирэмсний хяналтын багц Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z35 572000 0 572000
8 Амбулаторийн хяналт - Халдварт өвчин Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z76.0, A15-A19, Z22.0, Z22.1, Z22.2, Z22.3, Z22.4, Z22.5, Z22.6, Z22.8, Z22.9 20000 0 20000
9 Амбулаторийн хяналт - Халдварт бус өвчин Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z00.0, Z00.1, Z00.2, Z00.3, Z00.6, Z09.1, Z09.7, Z09.8, Z09.9, Z45.0, Z45.1, Z45.2, Z45.3, Z45.8, Z45.9, Z46.0, Z46.1, Z46.2, Z46.4, Z46.5, Z46.6, Z46.8, Z46.9, Z54.7, Z54.8, Z54.9, Z76.0, Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.4, Z93.6, Z93.8, Z93.9, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.5, Z94.6, Z94.7, Z94.8, Z94.9, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.5, Z95.8, Z95.9,Z96.0, Z96.1, Z96.2, Z96.3, Z96.4, Z96.5, Z96.6, Z96.7, Z96.8, Z96.9, Z97.0, Z97.1, Z97.2, Z97.3, Z97.4, Z97.5, Z97.8, Z98.2 38000 0 38000
10 Амбулаторийн хяналт - Хорт хавдар Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z08.0, Z08.7, Z08.8, Z08.9, Z09.1, Z09.2, Z40.0, Z40.8, Z40.9, Z54.1, Z54.7, Z76.0, Z94.4 40000 0 40000
11 Амбулаторийн хяналт - Cэтгэцийн эмгэг Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z00.4, Z03.2, Z09.3, Z54.3, Z54.7, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z56, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z70, Z73, Z65, Z76, Z81 15000 0 15000
12 Амбулаторийн хяналт - Гэмтэл, осол Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z09.4, Z46.7, Z47.0, Z47.8, Z47.9, Z54.4, Z54.7, Z76.0, Z98.1 30000 0 30000
13 Амбулаторийн хяналт - Мэс засын эмчилгээ Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ Z09.0, Z48.0, Z48.8, Z48.9, Z54.0, Z54.7, Z76.0, Z98.0, Z98.8 10000 0 10000