Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/109 дугаар тушаал Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаал Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/110 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/67 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 3 эмийн сан Дэлгэрэнгүй
2019 оны “Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/24 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 7 эмийн сан Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/54 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 5 эмийн сан Дэлгэрэнгүй
2020 оны А/71 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан Дэлгэрэнгүй
Амны хөндийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эмчлэн эрүүлжүүлэх тусламж, үйлчилгээг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай А/52 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн спортын клубын жагсаалт батлах тухай А/149 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн баримтын систем нэвтрүүлэг тухай А/130 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/03 дугаар тушаал Дэлгэрэнгүй