Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMA00-TMA02 449411 79308 528719
2 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMB00 349988 61763 411751
3 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMC00 342907 60513 403420
4 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMD00 329835 58206 388041
5 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TME00-TME05 448324 79116 527440
6 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMF01 319858 56445 376303
7 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMG00-TMG05 340209 60037 400246
8 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMH00-TMH01 336513 59385 395898
9 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMJ00 404111 71314 475425
10 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMK00-TMK05 437652 77233 514884
11 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMM02-TMM16 467323 82469 549792
12 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMO05-TMO11 345322 60939 406261
13 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMR00 517483 91320 608803
14 Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMS03-TMS04 464834 82030 546864
15 Уламжлалт анагаах ухааны амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMA00-TMW003 20000 0 20000
16 Уламжлалт анагаах ухааны өдрийн эмчилгээ Уламжлалт анагаах ухаан TMA00-TMW003 130000 20000 150000