Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

# Нэр Төрөл Үзэх
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Дэлгэрэнгүй
2 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Дэлгэрэнгүй
3 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан 2022 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Дэлгэрэнгүй
4 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан 2023 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Дэлгэрэнгүй