Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Төсөв, санхүүгийн ил тод

# Нэр Төрөл Үзэх
1 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн статистик үзүүлэлт Төсөв, санхүүгийн ил тод Дэлгэрэнгүй
2 Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Төсөв, санхүүгийн ил тод Дэлгэрэнгүй
3 Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт 2023 оны эхний хагас жилийн байдал Төсөв, санхүүгийн ил тод Дэлгэрэнгүй
4 ЭМДҮЗ-ийн тогтоолуудын хэрэгжилтийн судалгаа 2022 Төсөв, санхүүгийн ил тод Дэлгэрэнгүй
5 ЭМДҮЗ-ийн тогтоолуудын хэрэгжилтийн судалгаа 2023 Төсөв, санхүүгийн ил тод Дэлгэрэнгүй