Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

# Нэр Төрөл Үзэх
1 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
2 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
3 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
4 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй