Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг батлах тухай