Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийн бодлогын даалгаврын хэрэгжилтйг хангах