Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай