Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Шилэн дансны тухай хууль