Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм