Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай