Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай