Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Журам шинэчлэн батлах тухай