Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Коронавируст халдвар ковид-19-ын цар тахлын үед монгол улсын иргэдэд мөнгөн дэмжлэг олгох тухай