Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай