Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын 2022 оны төсвийг батлах тухай