Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Багц, төлбөрийн хэмжээ, журам батлах тухай