Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сан байгуулах тухай