Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Хяналтын журам батлах тухай