Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
ЭМД-ын эрсдлийн сан байгуулах тухай