Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Тогтоолын зарим заалтын хэрэгжилтийн тухай