Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай