Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Аргачлал, загвар батлах тухай