Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг байгуулах тухай