Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Соёл, спорт, олон нийтийн зөвлөл байгуулах тухай