Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай