Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны гэрээ дүгнэх ажлыг зохион байгуулах тухай