Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга