Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Ажлын хэсэг байгуулах тухай