Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай