Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Тусгай шаардлага батлах тухай