Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Ажил гүйцэтгүүлэх туа