Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам-ыг батлах тухай