Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Аймаг (дүүрэг)-ийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын 2021 оны төсвийг батлах тухай