Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

•  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/-ЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.

•  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/-ЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.

•  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/-ЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.

•  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/-ЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.

•  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/-ЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.