Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Мөнх-Оньч эмнэлэг

Холбоо барих: 99025969

Вебсайт:https://www.facebook.com/312252962448377/posts/337766716563668/