Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Нууц-Увидас рашаан эмнэлэг

Холбоо барих: 88063663

Вебсайт:https://m.facebook.com/Нууц-Увидас-Эмнэлэг-346512389124272/?__tn__=HH-R