Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Идэрмэг эмнэлэг

Холбоо барих: 90208460

Вебсайт:https://www.facebook.com/Идэрмэг-мэдрэлийн-эмнэлэг-893884590636315/