Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Улаанбаатар мед эмнэлэг

Холбоо барих: 351135

Вебсайт:https://www.facebook.com/ubmed.mn/